Project Description

Setervei

Denne setervegen som deler seg her, gikk fra Gammelvegen opp til Røstvollen (til høyre) og til Gammelvollen (rett fram). Det er en gammel sti som er opparbeidet til kjøreveg (kjerreveg). Ble anlagt like etter 1900.

ELDSTE SETERVEIEN
Vegen som er markert med brunt på kartet, er en enda eldre seterveg, som gikk opp fra Gammelvegen ved Stillbakken og østover til Ingulfsvollen, Gammelvollen og Røstvollen. Spor etter denne vises ved Ingulfsvollen; både leie etter veien og grindstolper som står i hafella (gjerdet) bak seterhuset der.

   POST 22 PÅ KARTET

SETERVEGEN

Etter at brua over elva Nøra ved Dahlgrenvollen ble åpnet på sankthansaften i 1938, ble den nåværende setervegen til Røstvollen ferdig.Fra Røstvollen og østover til Bredalslikrysset ble den ferdig i 1951.

GAMMELVOLLEN

Navnet tyder på en gammel voll. Delt i 1860.

Havnekommisjonen

Alle setrene i Nørdalslia var underlagt havne- og beiterettigheter som var utstedt av Havnekommisjonen. De fleste måtte flytte hematt mellom 23. juni og 13. august, på grunn av markaslåtten. Bare noen få fikk være igjen på setra, mot at dyra beitet nord for Merkesbekken. Se kartet.

RØSTVOLLEN

Før også kalt Vangsvollen. Gammel setervoll under Østvang. Delt i de to nåværende voller i 1860-åra.

VANGSVOLLEN

Ovafor Gammelvollen ligg det rester etter en gammel setervoll. Tilhører Tollef Pedersen Østvang, blir leid ut til John Ingebrigtsen Holm fra 1753 til 1770. Avtalen var at eier og leietaker skulle setre annethvert år.