Nørdalsdagan 2024 – Langs Gammelveien / Kopparleden

5.-7. september ved kølbrennaranlegget i Nørdalen

Les mer om arrangementet

Velkommen til

Nørdalen Natur- og Kultursti

Nørdalen i Os kommune er et rikt naturområde som ble endelig formet under siste istid (for cirka 10 000 år siden). Sporene etter innlandsisen er derfor mange i dalføret.

Her kan du oppleve hvordan menneskene har utnyttet denne rike naturen, hvorfor de slo seg ned her, og hvordan området ble brukt i landbruk, jakt, fiske og til drifta ved Røros kobberverk. I tillegg til bosetting i steinalderen og tjurrubrenning i vikingetiden, har dalføret vært utnyttet til seter- og slåttebruk. Med starten av Røros kobberverk i 1644 kom den store forandringen, også for Nørdalen.

Les mer om stien

31 poster 

Natur- og kulturstien er 10 km lang og inneholder 31 poster. Stien følger gamle idylliske ferdselsveger i området og kan deles opp i flere rundturer.

Se alle postene