Ta gjerne kontakt med oss

REGIONENS MEST OPPLEVELSESRIKE NATURSTI

Natur- og kulturstien er 10 km lang og inneholder 31 poster. Stien følger gamle idylliske ferdselsveger i området og kan deles opp i flere rundturer. Tydelige spor etter tjurrubrenning, jernblester, seter- og slåttebruk. Rekonstruert kølbrenneranlegg med koie og en del av ei mile som ligger på sin opprinnelige plass. Store deler av trasèen kan ferdes med sykkel, rullestol, barnevogn osv.

Kontaktperson Nils Helge Myre
Tlf 959 31 759