Styret i Nørdalen Natur og Kultursti

Styret er ansvarlig for drift og vedlikehold og skal lede arbeidet med natur- og kulturstien i samsvar med vedtekter og årsmøtets beslutninger.

Leder:
Nils Helge Myre, nilsmyre@gmail.com, mob 959 31 759

Nestleder:
John Holm Lillegjelten, jon.holm@roros.net, mob 950 88 891

Kasserer:
Astrid Nyvoll, astrid@rostecamping.no, mob 971 34 566

Sekretær:
Anne Kristin Rødal, Anne.kristin.rodal@os.kommune.no, mob 976 53 21

Styremedlemmer:
Per Iver Langøien, peri.langoien@outlook.com, mob 941 96 902
Bjørn Kjetil Westum, westumb@gmail.com, tlf 62497410

 

Organisasjonsnr:
997350405

Bankkonto:
1885.06.05145