Project Description

Fugleobservasjoner

Her ved Storhåen er det et rikt fugleliv som vi bør verne om. Fra denne posten kan du se vadefugler og andre fugler uten å skremme de.

Vårtrekket
Våren er ei fin årstid her ved Storhåen. Så snart isen løsner ved land, kommer de første endene hit.
Stokkanda og kvinanda kommer først. Kvinanda kan med sitt kåte spill underholde noen og enhver utover de lyse vårkveldene.

   POST 12 PÅ KARTET

STOKKANDA

Stokkanda overvintrer langs kysten av Norge, i Storbritannia eller på kontinentet. Den spiser planter og virvelløse dyr, og er for øvrig nesten altetende. Stokkanda hekker her ved Storhåen. Reiret er ofte skjult i gras, lyng og busker, men også i hulrom eller i kvistreir.

Vinterbestanden av stokkender i Nord-Europa er ca. 1,5 mill fugler. Den har vært nyttet av mennesket i flere tusen år, til bl.a. mat.

Stokkand kan jaktes på i perioden 10. september til 23. desember fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke på fjord og hav mens resten av landet er det jakt i perioden fra 21. august til 23. desember, og hvert år felles det over 50 000 under jakta. Tamender stammer fra stokkanda. Den er også brukt til krysningsforsøk, der pekinganda er det mest kjente krysningsproduktet.

Kvinanda

Kvinanda holder mest til i skogtrakter og hekker i hule trær eller reirkasser. Den kan legge mange egg. Kvinanda trives best i furuskog, men også i blandingsskog helt opp mot bjørkebeltet.

Den har fått navnet av kvininga som vingene lager under flukten. Den dykker etter insekter, krepsdyr, småfisk og noe plantekost. Om vinteren trekker noen ut av landet, men de fleste overvintrer langs kysten.

Vinterbestanden i Norge er anslått til ca. 17 000 fugler.

VÅTMARKSOMRÅDER

I moderne tid har vi ødelagt mange av våtmarkene våre. Vannområder som her ved Storhåen er livsviktige for vade- og andefuglene. Blir slike områder ødelagt, ødelegger vi også leveområdet for disse fugleartene og biotopen de lever i.

Silanda

Silanda har grå-svart rygg, langt nebb og et hode som er bustet i nakken. Den er en trofast hekker her ved Storhåen.

Reiret har den godt skjult på bakken blant røtter og tørrgras eller i hulrom i trær – og som regel nær vann. Silanda dykker etter krepsdyr, ormer, insekter og småfisk. Vinterbestanden i Norge er ca. 30 000.

ANDRE FUGLER VED STORHÅEN:

Toppand                                 Krikkand

Laksand                                  Strandsnipe

Grønnstilk                               Makrellterne

Brunnakke                              Stjertand

Smålom                                  Rødstilk

Fiskeørn                                  Sivspurv