Project Description

Kanopadling

Har du lyst på en kanotur? Vassdraget i Nørdalen egner seg ypperlig til friluftsliv på vannet. Nøra renner stilleflytende og danner flere håer. Fra kanoen kan du oppleve det meste. Eksempelvis har vassdraget meget gode biotoper for ender og bever. I Nørdalen står idyllene nærmest i kø for den som ønsker å oppleve noe nytt og spennende.

Gjennombrudd
Padlingen, som rent turformål, ble introdusert i Norge så sent som i 1865. Det store gjennombruddet kom i 1880. Da ble den «kanadiske kanoen» presentert her til lands.

Vis omtanke
Nesten alle kan drive med kanopadling. Noen benytter vassdraget i Nørdalen, og her er det plass til enda flere. Du må bare huske på å ferdes med omtanke. Ikke forstyrr dyr og fugler. Hold deg på avstand. Og søppel skal du ikke legge igjen. God tur!

   POST 14 PÅ KARTET

Allemannsretten

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i naturen. Leirbålet hører med til kafferasten eller overnattingsturen. Når og hvor er det egentlig tillatt å tenne bål? Hovedregelen er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.

I § 3 i Forskrift om brannforebygging, heter det:
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Lov om friluftslivet
I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober. Denne ferdselsrett gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor allmenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Eier eller bruker kan – uansett inngjerding – forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg (attlegg) også når marken er frosset eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.

DEN KANADISKE KANOEN

De første primitive kanoene ble til for ca. 10 000 år siden. Det var uthulte trestammer som ble padlet ved hjelp av et trestykke. I Canadas enorme ødemarker var kanoen det eneste mulige framkomstmiddelet hvor indianere og pelsjegere utviklet sin egen kanotype. Den kanadiske kanoen ble bygd av tynne bord, festet til spanter og med utvendig kledning av bark fra bjørk.

Foto: Kajakkspesialisten

DAGENS KANOER

Dagens kanoer gjenspeiler vår tids teknologi. De vanligste brukskanoene bygges av plast, glassfiber eller aluminium. Kanoene er lette og kan bæres forbi stryk om nødvendig. Noen er også sammenleggbare og kan tas med på ryggen.

Felles for alle er at de har sin opprinnelse i indianernes legendariske farkoster. Den moderne kanoen kan ha forskjellige bunnkonstruksjoner, men ingen stikker dypt ned i vannet. Med kanoen kan du derfor ta deg fram til steder som ikke er tilgjengelig på annen måte.

Foto: Westsystem.no