Project Description

Revehi

Reven føder ungene sine i hi om sommeren. Den graver ut hiet med forlabbene, og er avhengig av å finne steder med sand, slik det er her. Et revehi har alltid minst to innganger; her kan du se tre. Reven må kunne rømme unna hvis det kommer fiender inn i hiet.

FAMILIEN
Hannreven lager brunstgroper som hunnreven lukter seg fram til. Under paringsleken reiser hunnen seg på bakbeina og danser for hunnreven. Valpene blir født i april-mai, vanligvis med 2-9 valper i hvert kull. Valpene patter mora si i 3 uker, mens hannen kommer med mat. I oktober blir revefamilien oppløst, og ungene blir jaget vekk og må finne seg nye leveområder/territorier. Reven kan bli opp mot 14 år gammel.

SPOR OG SPORTEGN
Reven har 4 tåputer og ei hælpute. Det er spesielt for reven at en kan trekke ei linje mellom de to fremste tåputene og de to neste. Fotsvtrykket er ca. 5 cm langt og 4 cm bredt. 

REVEN HAR TRE FORSKJELLIGE GANGARTER
Gang bruker reven når han sniker seg inn på byttet eller orienterer seg med hensyn til fare.
Trav brukes i stor fart og sporene ligger på linje.
Sprang brukes når reven blir forfulgt og har toppfart. Det er lang avstand mellom hver gang reven berører bakken.

EKSKREMENTER
Revens ekskrement er 8-10 cm langt og ca. 2 cm bredt og ser spiralformet ut. Det er vanlig hos alle rovdyr at ekskrementene er trukket ut i en spiss.

   POST 18 PÅ KARTET

  FAKTA RØDREV

LENGDE 45-90 cm
HALELENGDE 30-50 cm
SKULDERHØYDE 35-50 cm
VEKT 2-14 kg
DREKTIGHET 50-60 døgn
KULL 1-10, oftest 4-6 unger
FØDSELSVEKT 56-110 g
LEVEALDER 3-4 år (fangenskap: ca 14 år)

Fjellrev

Selv om fjellreven ble fredet i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp igjen til et levedyktig nivå. Bestanden er liten og sterkt fragmentert i Norge og Sverige. Ved siste revisjon av norsk rødliste for arter i 2015 er fjellreven fremdeles klassifisert som kritisk truet.

Siden 2005 er det iverksatt flere tiltak for å øke bestanden, og siden 2010 har bestanden av voksne individer økt vesentlig. Tall fra overvåkingen i 2016 viser minimum 108 individer, som er en liten nedgang i fra tidligere år.

I perioden 2011 – 2016 er det registrert til sammen 131 fjellrevkull i Norge. Økningen i antall kull i denne perioden skyldes i hovedsak utsetting av fjellrev gjennom avlsprogrammet for fjellrev, ekstra fôring og uttak av rødrev.

Jakt

Etter at den opprinnelige skandinaviske ulvestammen døde ut i 1960-årene, økte revestammen. I flere tiår har det vært utstrakt revejakt. Det var populært å dra på Rørosmartnan med mange reveskinn. I tillegg til en pen sum for skinnet, fikk vi skuddpremie for hver rev. Det ble fanget mye rev i fotsaks. Senere kom svanesaksa, som var ei hodesaks. Nå er det forbudt å fange rev i saks.

Før var det mange som drev med sporjakt på rev, men å rekke rev i flere mil ble for tungvint. Derfor driver de fleste nå med revejakt på åte.

 På grunn av rødrevens popularitet først på 1900-tallet, var det mange som bygde revefarm for rødrev.

REVENS PLASS I ØKOSYSTEMET

Både planter og dyr må fungere i et samspill. Dyr lever av planter eller av andre dyr i et næringsnett. Reven lever av planter og av andre dyr. Om vinteren må den ofte nøye seg med åtsler (døde dyr).

I dette økosystemet er reven en andrekonsument. Alle planter er produsenter. Førstekonsumenter er de organismene som lever av planter. De organismene som lever av gørstekonsumentene blir andrekonsumenter, osv. Den spiser fugler, insekter, reptiler, egg, små gnagere og andre små pattedyr, frukt, bær, åtsler og matavfall etter mennesker m.m. I det siste har det også blitt kjent at skandinavisk rødrev kan ta rådyrkalver og små lam som er sluppet ut for tidlig på beite på vårparten. I år med lite smågnagere tar han mye fugleegg; deriblant rypeegg. Da blir det lite rype. Rødrev er en trussel for fjellreven.

   REVESKABB

Foto: RNB

Reveskabben skyldes en 0,3 mm stor midd som borer seg inn i revens hud og legger egg. Reven mister etter hvert pelsen, og huden blir skorpeaktig og betent. Etter 3-4 måneder dør reven av utmagring, infeksjon og uttørking. Reveskabben kom til Norge (Lierne) i 1976 fra Finland via Sverige.