Project Description

Rådyr

Denne posten står midt i et rådyrområde. Jordet til venstre er et populært beiteområde for elg og spesielt for rådyr.

På egga mellom Langtjønna og elva finner rådyra bl.a. blåbærlyng, som er livretten til rådyr. Samtidig har de oversikt fra egga og de finner ly under noen vindfall. Slike egger er populære oppholdssteder for rådyr.

Næring
Om våren og sommeren eter rådyra gras, starr, siv, urter og sopp. Blad og skudd på busker og trær er også ettertrakta mat. Om høsten og vinteren eter rådyra blåbærlyng, røsslyng og kvister og knopper på busker og trær – helst av osp, rogn, selje og vier. De tar også jordbær og grønnsaker, hvis de får muligheten. På vinterstid tar de knopper og skudd på bærbusker og frukttrær. Grønnsaker og frukttrær kan få en del skader etter beiting av rådyr.

   POST 7 PÅ KARTET

RÅDYR

Vårt yngste hjortedyr. Første beskrevne registrering i Østfold i 1860-åra. Første tillatte jakt i 1929.

Rådyra lever i barskog og løvskog og er nær knyttet til kulturlandskapet. Arten deles inn i tre raser; europeisk, sibirsk og en mandsjurisk rase. Den europeiske rasen finns i Europa og i den vestlige delen av Asia, sør for Svartehavet. I Europa mangler arten i Irland og på Island.
Om sommeren er rådyret brunt. Om vinteren mer gråbrunt. Rådyra har en liten hale, som knapt synes. Når rådyr blir skremt, utvider det kvite akterspeilet seg.

Bestand
I Norge fins det rådyr over hele landet. I Sør-Norge, (unntatt Sogn og Fjordane og Hordaland), og nord til Bodø, har vi faste rådyrbestander. Ellers i landet er det bare mer vilkårlige forekomster.
Den totale bestanden ligger på ca. 150 000 dyr. Den har økt mye de siste årene, spesielt på grunn av milde vintre.

Fakta om rådyr

Levevis
Rådyrene holder sammen i små flokker. De er oftest stasjonære. Unge dyr og bukker i brunst kan vandre langt. Mest aktive om morgenen og på ettermiddagen/kvelden. Råbukkene merker av territoriet sitt ved sin kroppsstilling, lukt og feiemerker. Om sommeren holder bukkene seg til sine territorier og råene fordeler seg enkeltvis eller i familiegrupper.

Jakt
I 2016 ble det felt 27 700 rådyr i Norge, derav 1930 i Hedmark. I Os det ble felt 48 rådyr, av ei kvote på 90.

Jakttida er fra 25.09. til 23.12., med lokale variasjoner. Jakta på råbukk starter 10.08.

   FAKTA

Levealder
Rådyret blir vanligvis opp mot 12-14 år gamle. Noen kan bli så gamle som 17 år.

Låter
Råas kallelåt er en høy pipetone. Skremte dyr utstøter en kraftig låt.

Sportegn
Klovavtrykket er 4-5 cm langt og 3 cm bredt. Kan minne om sauens, men er litt smalere.